whatsapp-logo150

זיכרון בסלון עם פרופסור אוולין גודמן-טאו

שורדת השואה פרופסור אוולין גודמן-טאו בהרצאה מעוררת השראה במוזיאון ידידי ישראל.

במהלך ההרצאה היא מחברת בין העבר להווה ואל העתיד.

למה היא מלמדת בגרמניה, ראיית עולמה ולמה לראות את חיילי צה"ל מרגש אותה.

שואה, תקומה, המצב באוקראינה, ההיסטוריה האישית שלה וראיית עולמה בתור שורדת שואה.

הוריה ברחו מפוגרומים בפולין לאוסטריה, כאשר הייתה בת 4 אוסטריה סופחה.

מאוסטריה הם ברחו להולנד שנכבשה בתורה.

פרופסור אוולין גודמן-טאו התחבאה במסתור במשך כל השואה עד שהולנד שוחררה,  

לאחר המלחמה היגרה לארה"ב ולאחר מכן עלתה לארץ עם בעלה.

דילוג לתוכן