whatsapp-logo150

מוזיאון ידידי ישראל למען ילדי אוקראינה

במהלך חודשי הקיץ  מתקיימת פעילות מיוחדת למען ילדי אוקראינה אצלנו.

ילדי ישראל מגיעים במהלך חופשת הקיץ לחוויה הרב החושית אצלנו. הילדים מביאים עימם צעצועים, משחקים ובובות שייתרמו לטובת ילדי אוקראינה הנמצאים עדיין תחת מלחמה מזה מספר חודשים. הצעצועים, הבובות והמשחקים יועברו על ידי נציגי מוזיאון ידידי ישראל לילדי אוקראינה.

במתחם המוזיאון הקמנו עמדה בה יוכלו הילדים לצייר ציורים, לכתוב ברכות ואיחולים שיצורפו למשלוחים. במרכז המדיה מוקרן סרטון לילדים ולהורים המתאר את המצב באוקראינה ואת פעילותם של אנשי המוזיאון למען האנשים באוקראינה

דילוג לתוכן