whatsapp-logo150

הציונות כפי שלא הכרתם עד כה

ידידי ישראל המונצחים במוזיאון, הינם תומכים נלהבים של הציונות ממאתיים השנים האחרונות, אשר השפיעו רבות על הקמת מדינת ישראל. הידידות האמיצה ממשיכה להתקיים גם בימים אלו, כאשר ברחבי העולם ישנם מיליוני נוצרים המקדישים חלק ניכר מחייהם לציונות, ולסיוע לעם היהודי. הם עושים זאת במגוון דרכים: שדולות, עשייה תקשורתית ותפילות לשלום המדינה וכן הלאה.
קשר הידידות בין הנוצרים הציונים לעם היהודי החל כבר לפני שנים רבות, ידידי ישראל האמינו בהבטחת ארץ ישראל לעם ישראל, ובעקבות כך פעלו לאורך השנים להגשמת ההבטחה, ולמען שיבתו של העם היהודי לציון.

הנצחת גיבורים ציוניים

מוזיאון ידידי ישראל מוזיאון בירושלים בו מוצגים סיפוריהם של אותם הלא יהודים, ממאתיים השנים האחרונות, באמצעות האמצעים הטכנולוגיים החדישים והמעודכנים ביותר. השילוב של הטכנולוגיה והסיפורים המרתקים, מייצרים חוויה מיוחדת במינה, הנותנת למבקרים במוזיאון לצאת עם הבנה נרחבת יותר של מושג הציונות.
סיפורי הגבורה של ידידי ישראל מתחילים במאה ה-19, ומספרים את סיפוריהם של פרופ' ג'ורג' בוש שפעל באמריקה, וז'אן אנרי דינן שפעל בשווייץ. הם ממשיכים בסיפוריהם של גיבורים צבאיים מן המאה ה-20: מפקד גדוד נהגי הפרדות, ג'ון פטרסון וסרן אורד וינגייט. הסיפורים האלו מלמדים אותנו כיצד הם, ועוד הרבה נוצרים, הקדישו את חייהם להשבת היהודים לארצם, ויישובה המחודש של ארץ ישראל. הסיור במוזיאון מגיע לשיאו במיצג תלת ממד מרהיב, בו מופיעות דמויות מכלל המיצגים, ומתרחשת פניה ישירה אל המבקר עצמו – כיצד הוא יענה הנני?
המוזיאון יוצר מודעות חדשה לגמרי על השפעתם הגדולה של הציונות של לא יהודים, אשר האמינו בתנ"ך ופעלו רבות למען העם היהודי ולמען מדינת ישראל בשל כך. לאותם הגיבורים הייתה השפעה על התפתחותה של הציונות המודרנית, והקמת מדינת ישראל.

האמיצים

דילוג לתוכן