whatsapp-logo150

וויטק סוצוויצ'ה, מנכ"ל קרן אושוויץ-בירקנאו בביקור במוזיאון

מנכ"ל קרן אושוויץ-בירקנאו, מר וויטק סוצוויצ'ה משתף בחוויותיו וברגשותיו במהלך הביקור במוזיאון.

דילוג לתוכן