רקע

שמואל דוד Shmuel David – נולד בשנת 1938 בפרניק שבבולגריה

שמואל דוד

"מלחמות ואכזריות צריכות להעלם מהעולם והיריבות צריכה להישאר רק בתחום הספורט".

"בילדותי סבלתי מאנטישמיות. כשהגרמנים הופיעו בעירנו, לאחר שאבי נלקח בפתאומיות למחנות עבודה, ברחנו אימי ואני מהבית ליערות. חשבנו אז שלא נתראה עוד. רק לאחר כארבע שנים, כשהצבא האדום כבש את המדינה ושחרר את האסירים וביניהם גם את אבי, התאחדנו שוב. זו הייתה הפתעה ושמחה גדולה. בינואר של שנת 1949 עלינו ארצה ובנינו בה את ביתנו. כילד יהודי רדוף, אני חש שזו זכות גדולה לחיות בירושלים הקדושה. לנצח."

Shmuel David – born 1938 in Pernik in Bulgaria

“Wars and cruelty must disappear from the world and rivalry should remain only in sport.”

“As a child I suffered from antisemitism. When the Germans came to our town, after my father was suddenly taken to a forced labor camp, my mother and I fled from the house to the forests. We thought we’d never see each other again. It was only after four years, when the Red Army captured the country and liberated the prisoners, and my father was among them, that we were reunited. It was a huge surprise and joy. In January 1949 we immigrated to Israel and here we built our home. As a persecuted Jewish child, I feel it is a great privilege to live in the holy city of Jerusalem, for ever.

More Articles

דילוג לתוכן