רקע

המייסדים

החולמים הנוצרים שתמכו בציונות

לא רק בני העם היהודי ייחלו להתגשמותן של הנבואות העתיקות, כתף אל כתף פעלו לא יהודים שהאמינו בנבואות העתיקות שהקימו את התנועה הידועה בתור "נצרות ציונית" שגייסה מיליוני תומכים ברחבי העולם במשך מאתיים שנים של פעילות למען העם היהודי וחזרתו לארצו. תנועת הנצרות הציונית היא חלק בלתי נפרד מנס הקמתה של מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל.

מסע אחורה בזמן אל ארץ הקודש התנכית

מיצג ההבטחה על ארץ ישראל מסתיים בכניסה לתוך מעלית זמן, ובה מופע אור קולי מרהיב- מסע אחורה בזמן של 4,000 שנה. בתיאטרון המייסדים, דרך מסך ברוחב 24 מטרים שהוא תצוגת ההקרנה הגדולה ביותר המוצעת במוזיאון בישראל, המבקרים צופים בסיפור ההבטחה הנצחית של אלוהים לעם ישראל, המתחילה בקריאתו של אלוהים לאברהם, וממשיכה באמונתו השלימה של אברהם באלוהים. סיפור זה המוכר לנו כבר מהילדות, מוצג על ידי אנימציה מיוחדת, תאורה, קריינות ומוזיקה ייחודיים. בחירתו הגורלית של אלוהים באברם, הפכה אותו לשליחו להפצת הבשורה המונותיאיסטית ברחבי העולם, ומייסדו של העם הנבחר.

סיפור ההבטחה מתחיל במילים הבאות,  בהן יצר אלוהים את הברית העוצמתית בינו לבין העם הנבחר: "והקימותי את בריתי ביני ובינך, ובין זרעך אחריך לדורותם ברית עולם: להיות לך לאלוהים, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם: והייתי להם, לאלוהים. ואברכה, מברכיך ומקללך, אאור: ונברכו בך כל משפחות האדמה".

באמונה שלמה, אברם, ששמו שונה לאברהם על ידי האל, ענה "הנני", והוביל את משפחתו וקהל מאמיניו מארץ אבותיו-אור כשדים אל המסע הלאה לארץ המובטחת.

נבואת יחזקאל וחזון העצמות היבשות

הברית הנצחית בין עם ישראל ואלוהיו המשיכה להתקיים גם בגלות הקשה, בליבם של בני העם היהודי מתוך אמונה שלמה כי הם עוד ישובו לארץ מולדתם. שנים רבות לפני חורבן בית המקדש השני, בתור הזהב של עם ישראל, עמד יחזקאל הנביא בעמק מלא עצמות יבשות. אלוהים קרא אל הנביא וציווה עליו לנבא כי העצמות האלו יחיו. יחזקאל לא האמין כי נבואה זו תתקיים, אך למרבה הפלא במחזה עוצר נשימה, העצמות היבשות התחברו לכדי גוף אנושי חי. אז אמר אלוהים ליחזקאל: "הנני פותח קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל".

שנים רבות עוד יעברו, וקשיים רבים עוד יתגלו עד שיתגשם חזונו של יחזקאל. אך העם היהודי הנפוץ בין העמים המשיך לשרוד, שמר על אמונתו ועל הרצון העז לשוב לירושלים.

הדרך להגשמת ההבטחה

עד להגשמתה של ההבטחה בין עם ישראל לאלוהיו צפויים עוד קשיים רבים, המוצגים בסרט בצורה ויזואלית ייחודית ומרתקת. זה מתחיל בגירוש למצרים ועבודות הפרך, וממשיך דרך יציאת מצרים בהנהגתו של משה והמסע המפרך בדרך אל הארץ המובטחת.

לאחר ארבעים שנות מסע במדבר, התיישב עם ישראל בארצו, נדמה כי ההבטחה התקיימה במלואה. אך, מלחמות רבות עוד יילחמו. עד תקופת בית שני, העם היהודי לא תמיד נשאר נאמן לאלוהיו והפר את הברית לא פעם, ארצו נלקחה ממנו במאבקים עקובים מדם ובית המקדש חרב פעמיים. בפעם השנייה היו אלה הרומאים, שפגעו בעם ישראל, בצורה קשה מאוד, כאשר החריבו את ירושלים ואת המקדש, טבחו בעם והגלו את העם היהודי מארצו, גלות אשר נמשכה כאלפיים שנים.

דילוג לתוכן